Beheersorgaan gemeenschapscenter Bredene 2019


Category: Politiek

Beste,

Een nieuwe legislatuur betekent een nieuwe samenstelling van het beheersorgaan gemeenschapscentrum, deze bestaat uit een aantal leden afgevaardigd uit de politieke fracties en een aantal leden uit de culturele raad of gebruikers van het gemeenschapscentrum. Op de eerste vergadering werd een voorzitter en ondervoorzitter verkozen: gemeenteraadslid Kimberley Rousselle volgt zichzelf op als voorzitter, Peter Wouters (lesgever Bredense Keramiek Academie) werd verkozen als ondervoorzitter. Schepen Alain Lynneel is bevoegd schepen voor het gemeenschapscentrum.