Nieuwe bestuur cultuurraad te Bredene


Category: Politiek

Beste,

De culturele raad is een wettelijk voorgeschreven adviesorgaan inzake alle culturele materies waarover de gemeente beslist. In de culturele raad zijn alle socio-culturele verenigingen vertegenwoordigd. Ook de Bredense culturele organisaties en deskundigen zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering.

Het nieuwe bestuur van de culturele raad bestaat uit volgende leden : Annemie De Leyn (voorzitter), Marc Baert (ondervoorzitter), Roland Berg, Daisy Ryckx, Alain Billiouw, Magda De Schepper, Gerard Defever, Sandra Degrande,, Angeline Brugge, Patrick Ramont, Frieda Van Eenoo, Lieven Vanhoutte en Peter Wouters.

De culturele raad organiseert ook eigen activiteiten binnen een door de gemeente vooropgesteld budget. Hiervoor zijn er twee werkgroepen opgericht: werkgroep kunstenbeleid en werkgroep muzikale ontmoetingen.

De culturele raad speelt een belangrijke rol in het opvolgen en toekennen van de gemeentelijke subsidies aan de socio-culturele verenigingen.

De culturele raad kan jaarlijks een ‘Prijs Cultuurraad Bredene’ uitreiken aan een burger, groep of vereniging die zich voor het Bredense culturele leven verdienstelijk heeft gemaakt.

De algemene vergaderingen van de culturele raad zijn openbaar. Voor meer inlichtingen over de data en agenda van deze vergaderingen kunt u terecht bij de dienst cultuur op het nummer 059/56 19 70 of via cultuur@bredene.be

Ps: zie foto van het nieuwe bestuur in bijlage

Groetjes

Alain Lynneel

Schepen van cultuur